Zakon za odpravo posledic in povračilo škode zaradi nerazglašenih oporok


Zavrnjen

Zakon

Zavrnjen
Zakon za odpravo posledic in povračilo škode zaradi nerazglašenih oporok