Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialno varstvenih prejemkih


Sprejet

Zakon

Sprejet
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialno varstvenih prejemkih
77 %
Za