Zakon o spremembi Zakona o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji


Sprejet

Zakon

Sprejet
Zakon o spremembi Zakona o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji
68 %
Za