Zakon o spremembi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev


Zavrnjen

Zakon

Zavrnjen
Zakon o spremembi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev