Zakon o spremembi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja


V obravnavi

Zakon

V obravnavi
Zakon o spremembi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja