Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o uravnoteženju javnih financ


Zavrnjen

Zakon

Zavrnjen
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o uravnoteženju javnih financ