Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o romski skupnosti v Republiki Sloveniji


Zavrnjen

Zakon

Zavrnjen
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o romski skupnosti v Republiki Sloveniji