Zakon o ugotavljanju vzajemnosti


Sprejet

Zakon

Sprejet
Zakon o ugotavljanju vzajemnosti
86 %
Za