Zakon o spremembah Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010–2017


Sprejet

Zakon

Sprejet
Zakon o spremembah Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010–2017
90 %
Za