Zakon o spremembi Zakona o kmetijskih zemljiščih


Zavrnjen

Zakon

Zavrnjen
Zakon o spremembi Zakona o kmetijskih zemljiščih