Zakon o spremembi Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije


Zavrnjen

Zakon

Zavrnjen
Zakon o spremembi Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije