Zakon o ratifikaciji Sprememb Protokola iz leta 1996, ki spreminja Konvencijo o omejitvi odgovornosti za pomorske terjatve, 1976


Sprejet

Zakon

Sprejet
Zakon o ratifikaciji Sprememb Protokola iz leta 1996, ki spreminja Konvencijo o omejitvi odgovornosti za pomorske terjatve, 1976