Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izenačevanju možnosti invalidov


Sprejet

Zakon

Sprejet
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izenačevanju možnosti invalidov
84 %
Za