Zakon o spremembi Zakona o vojnih grobiščih


Sprejet

Zakon

Sprejet
Zakon o spremembi Zakona o vojnih grobiščih
60 %
Za