Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju


Sprejet

Zakon

Sprejet
Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
84 %
Za