Zakon o ratifikaciji Protokola o preprečevanju onesnaževanja voda zaradi plovbe k Okvirnemu sporazumu o Savskem bazenu


Sprejet

Zakon

Sprejet
Zakon o ratifikaciji Protokola o preprečevanju onesnaževanja voda zaradi plovbe k Okvirnemu sporazumu o Savskem bazenu
87 %
Za