Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev


Zavrnjen

Zakon

Zavrnjen
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev