Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o strokovnih in znanstvenih naslovih


Sprejet

Zakon

Sprejet
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o strokovnih in znanstvenih naslovih
66 %
Za