Zakon o spremembi Zakona o Vladi Republike Slovenije


Sprejet

Zakon

Sprejet
Zakon o spremembi Zakona o Vladi Republike Slovenije
58 %
Za