Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravniški službi


Sprejet

Zakon

Sprejet
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravniški službi
54 %
Za