Zakon o spremembi Zakona o pravilih cestnega prometa


Sprejet

Zakon

Sprejet
Zakon o spremembi Zakona o pravilih cestnega prometa
70 %
Za