Predlog za avtentično razlago 120., 121. in 122. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja


V obravnavi

Zakon

V obravnavi
Predlog za avtentično razlago 120., 121. in 122. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja