Zakon o spremembi Zakona o lokalni samoupravi


V obravnavi

Zakon

V obravnavi
Zakon o spremembi Zakona o lokalni samoupravi