Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo


Sprejet

Zakon

Sprejet
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo
61 %
Za