Zakon o državni meteorološki, hidrološki, oceanografski in seizmološki službi


Sprejet

Zakon

Sprejet
Zakon o državni meteorološki, hidrološki, oceanografski in seizmološki službi
59 %
Za