Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju


Sprejet

Zakon

Sprejet
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju
68 %
Za