Zakon o spremembi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nadzoru državne meje


Sprejet

Zakon

Sprejet
Zakon o spremembi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nadzoru državne meje
66 %
Za