Zakon o spremembi Zakona o interventnem ukrepu na področju trga dela


Sprejet

Zakon

Sprejet
Zakon o spremembi Zakona o interventnem ukrepu na področju trga dela
80 %
Za