Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019


Sprejet

Zakon

Sprejet
Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019
57 %
Za