Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o cestah


Sprejet

Zakon

Sprejet
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o cestah
57 %
Za