Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev


Sprejet

Zakon

Sprejet
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev
80 %
Za