Zakon o spremembi Zakona o visokem šolstvu


Sprejet

Zakon

Sprejet
Zakon o spremembi Zakona o visokem šolstvu
79 %
Za