Zakon o spremembah Zakona o zemljiški knjigi


Sprejet

Zakon

Sprejet
Zakon o spremembah Zakona o zemljiški knjigi
50 %
Za