Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju


Sprejet

Zakon

Sprejet
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju
64 %
Za