Zakon o spremembah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju


Sprejet

Zakon

Sprejet
Zakon o spremembah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju
60 %
Za