Zakon o dopolnitvi Zakona o dostopu do informacij javnega značaja


Sprejet

Zakon

Sprejet
Zakon o dopolnitvi Zakona o dostopu do informacij javnega značaja
50 %
Za