Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o ugotavljanju katastrskega dohodka


Zavrnjen

Zakon

Zavrnjen
Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o ugotavljanju katastrskega dohodka