Zakon o evidentiranju dejanske rabe zemljišč javne cestne in javne železniške infrastrukture


Sprejet

Zakon

Sprejet
Zakon o evidentiranju dejanske rabe zemljišč javne cestne in javne železniške infrastrukture
51 %
Za