Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti


Sprejet

Zakon

Sprejet
Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
58 %
Za