Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o semenskem materialu kmetijskih rastlin


Sprejet

Zakon

Sprejet
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o semenskem materialu kmetijskih rastlin
54 %
Za