Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o veterinarskih merilih skladnosti


Sprejet

Zakon

Sprejet
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o veterinarskih merilih skladnosti
66 %
Za