Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi


Sprejet

Zakon

Sprejet
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi
50 %
Za