Dopolnitev seznama držav, ki jim bo Republika Slovenija ponudila v pogajanja osnutek konvencije s spremembami in dopolnitvami slovenskega osnutka Konvencije o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja


V obravnavi

Zakon

V obravnavi
Dopolnitev seznama držav, ki jim bo Republika Slovenija ponudila v pogajanja osnutek konvencije s spremembami in dopolnitvami slovenskega osnutka Konvencije o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja