Ugovor Republike Slovenije zoper pridržek Islamske republike Afganistan k 18. členu Protokola proti tihotapljenju migrantov po kopnem, morju in zraku, ki dopolnjuje Konvencijo Združenih narodov proti mednarodnemu organiziranemu kriminalu


V obravnavi

Zakon

V obravnavi
Ugovor Republike Slovenije zoper pridržek Islamske republike Afganistan k 18. členu Protokola proti tihotapljenju migrantov po kopnem, morju in zraku, ki dopolnjuje Konvencijo Združenih narodov proti mednarodnemu organiziranemu kriminalu