Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o štipendiranju


Sprejet

Zakon

Sprejet
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o štipendiranju
87 %
Za