Zakon o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona


Zavrnjen

Zakon

Zavrnjen
Zakon o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona