Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva


Sprejet

Zakon

Sprejet
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva
86 %
Za