Zakon o socialnem vključevanju invalidov


Sprejet

Zakon

Sprejet
Zakon o socialnem vključevanju invalidov
64 %
Za