Zakon o dopolnitvah Zakona o Slovenskem filmskem centru, javni agenciji Republike Slovenije


Sprejet

Zakon

Sprejet
Zakon o dopolnitvah Zakona o Slovenskem filmskem centru, javni agenciji Republike Slovenije
67 %
Za