Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi


Zavrnjen

Zakon

Zavrnjen
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi
50 %
Za